FAQ

Apa BKSTI?

BKSTI (Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri) sebagai forum kerja sama antar penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri se-Indonesia. Tujuan pendirian BKSTI adalah untuk memantapkan dan meningkatkan mutu, serta relevansi pendidikan tinggi Teknik Industri di Indonesia. BKSTI juga berperan dalam menampung dan mencari penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Teknik Industri, serta mengakomodasi kerjasama antar anggota BKSTI dalam kegiatan pertukaran informasi dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Apa Kongres X BKSTI dan Seminar Nasional Teknik Industri (SENASTI) 2023?

Sesuai dengan amanah yang tertuang dalam AD/ART BKSTI, kongres BKSTI dilaksanakan dalam 3 tahun sekali dan melibatkan insan-insan Teknik Industri di seluruh Indonesia.

Siapa penyelenggara Kongres dan Seminar?

Kongres X dan Seminar Nasional Teknik Industri (SENASTI) 2023 diselenggarakan oleh BKSTI Korwil 5 Daerah Istimewa Yogyakarta

Kapan dan di mana Kongres dan Seminar diselengarakan?

Kongres X dan Seminar Nasional Teknik Industri (SENASTI) 2023 diselenggarakan pada 3-5 Oktober 2023 di East Parc Hotel Yogyakarta.

Bagaimana saya mendapatkan Sertifikat Keanggotaan BKSTI?

Sertifikat keanggotaan BKSTI dimiliki oleh Program Studi Teknik Industri di Universitas. Silakan hubungi Kepala Jurusan/Program Studi Teknik Industri Anda apakah sudah memiliki sertifikat keanggotaan BKSTI.

Bagaimana cara bergabung BKSTI?

Pendaftaran dapat dilakukan pada laman https://member.bksti.org.
Kemudian akan mendapatkan iuran keanggotaan yang perlu dibayarkan.
Setelah disetujui, sertifikat dapat diunduh di laman dashboard.